Takvinduer

IGK Topphengslet

Når du åpner vinduet utover tar det ikke opp plass , og gir bedre sikkerhet og komfort

VSK Topphenggslet

Når du åpner vinduet utover tar det ikke opp plass , og gir bedre sikkerhet og komfort

 

 

VGK Topphengslet

 

 

Når du åpner vinduet utover tar det ikke opp plass , og gir bedre sikkerhet og komfort

OP Topphengslet

Når du åpner vinduet utover tar det ikke opp plass , og gir bedre sikkerhet og komfort

ISK Topphengslet

Når du åpner vinduet utover tar det ikke opp plass , og gir bedre sikkerhet og komfort


-limt furu sikret med impregneringsmiddel

ISO Midthengslet

Senter-pivot takvindueri tre.

Vinduene er laget av toppkvalitet furu limt i lag, beskyttet med et impregneringsmiddel og belagt med fargeløs overflate lakk

OT PVC Midthengslet

Hengslene er plassert halvveis langs vingen og gjør at den kan rotere 180 grader

 

OT Midthengslet

Hengslene er plassert halvveis langs vingen og gjør at den kan rotere 180 grader

ON PVC Utgang

Hengslene er plassert på oversiden av vinduet, da kan du åpne 180 grader

ON Utgang

Hengslene er plassert på oversiden av vinduet, da kan du åpne 180 grader

VGO Midthengslet

Hengslene er plassert halvveis langs vingen og gjør at den kan rotere 180 grader

 

VSO Midthengslet

Hengslene er plassert halvveis langs vingen og gjør at den kan rotere 180 grader

 

VSW Utgang

Hengslene er plassert på oversiden av vinduet, da kan du åpne 180 grader

 

 

VGW Utgang

Hengslene er plassert på oversiden av vinduet, da kan du åpne 180 grader